Viitteet 1002-1021 / 4023

  • Jaalan yhteismetsä 

   Syd, Isto (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Jaalan yhteismetsä on perustettu vuonna 1949, kun Suomen valtio myi metsää maansa menettäneille Karjalan evakoille. Jaalan yhteismetsä on kooltaan 2 870 hehtaaria ja sillä on omistajina 125 osakasta (2013). Tämä opinnäytetyö ...
  • JAKAMATTOMIIN LÄHETYKSIIN LIITTYVIEN ONGELMIEN KOHDENTAMINEN : Case: Schenker Cargo Oy 

   Saarela, Ilkka-Otso (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kohdentaa ongelmat, jotka liittyvät Schenker Cargo Oy:n Mobaus-toiminnanohjausjärjestelmässä näkyviin jakamattomiin lähetyksiin. Nämä ongelmat olivat suurelta osin järjestelmään liittyviä, ...
  • JALKAPALLOKATSOMOIDEN JA -STADIONEIDEN HANKESUUNNITTELU SUOMESSA 

   Arola, Vantte (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli jalkapallostadioneiden ja -katsomoiden hankesuunnittelu Suomessa. Työssä oli tarkoitus koota tietoa 2000-luvulla rakennetuista kohteista, yleisesti jalkapalloon liittyvästä urheilupaikkarakentamisesta ...
  • Jalkapallokentän lämmityksen energiankulutus Suomessa 

   Seiro, Jan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin jalkapallokenttien lämmityksen energiankulutusta Suomessa sekä etsittiin kehityskohteita energiankulutuksen ja kustannusten vähentämiseksi. Kenttiä joudutaan pitämään korkeiden lämmityskustannusten ...
  • Jatkokäsittelylupaprosessi hovioikeuksissa 

   Kuljukka, Ella (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli valottaa hovioikeuksissa 1.1.2011 käyttöön otettuun jatkokäsittelylupaan liittyviä työprosesseja Suomen kuudessa hovioikeudessa ja vertailla niitä toimeksiantajaa hyödyttävällä tavalla. ...
  • Jatkuva sortuma ja rakennusten sisäpuolinen räjähdys 

   Eskelinen, Juho (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena ovat jatkuvat sortumat, joita käsitellään onnettomuuskuormien näkökulmasta. Sen lisäksi opinnäytetyössä esitellään rakennusten sisäpuolisia räjähdyksiä. Työn tavoitteena oli luoda kokonaiskuva ...
  • JATKUVALÄMMITTEISEN SAUNAN PUUKIUKAAN TESTAUSMENETELMÄ 

   Rantala, Riku (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella työohje jatkuvalämmitteisten saunojen puukiukaiden testausmenetelmään, joka perustuu puulämmitteisten kiukaiden standardiin SFS-EN 15821. Elinkeinoelämä ja julkinen hallinto ...
  • Jatkuvasti kehittyvä ammattikorkeakoulu : Auditoinnit Kyamkin kehityksen tukena 

   Sirpa Ala-Tommola; Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
   KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA B. TUTKIMUKSIA JA RAPORTTEJA NRO 145 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  • JAUHATUKSEN VAIKUTUS KOIVUN, AKASIAN JA EUKALYPTUKSEN PAPERITEKNISIIN OMINAISUUKSIIN 

   Sarvilahti, Anni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on tutkia erilaisten sulfaattimassojen ominaisuuksia. Toisiinsa verrattavia puulajeja ovat koivu, akasia ja eukalyptus, joista valmistettiin työtä varten näytearkit. Keskeisimpänä tutkimuksen ...
  • JIT and Resources 

   Maiseyenka, Kira (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   The objective of the thesis was to identify the process of procurement of resources in implementing Just-in-Time system. The theoretical part was based on published literature, such as books, journals, and theses on the ...
  • Johtajakoulutusohjelman visuaalinen ilme ja markkinointimateriaali 

   Laaksonen, Tiina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on luoda uudelle johtajakoulutusohjelmalle visuaalinen ilme ja markkinointimateriaalia. Visuaalinen ilme kattaa logon eri versioineen ja graafisen ohjeiston. Markkinointimateriaaliin sisältyy ...
  • Johtajankalustesarja Imperator 

   Hirvelä, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Modernin johtajankalustesarjan konseptointi nopeasti muuttuville markkinoille on haaste. Kehittynyt teknologia, uusimmat kalustemekanismit ja nykyajan materiaalivalikoima antavat mahdollisuuden luoda jotain täysin uutta. ...
  • Johtamisen haasteet työelämän muutoksessa 

   Mäkivirta, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Yhteiskunnan ja työelämän muutoksessa organisaatioidemme työ- sekä toimintatavat kehittyvät. Kehityksen ohjaajana on johtamistyö. Työelämän muutosprosessi ei ole kuitenkaan pelkästään johtamisen muutosprosessi. Se on ...
  • Johtamisen kehittäminen : Case: Yritys X 

   Luhtaniemi, Josefina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia johtamisen kehitystä Yritys X:ssä. Tutkimuksen tavoitteena oli mitata johtoryhmän kehitysohjelman onnistumista ja selvittää, millä johtamisen osa-alueilla on vielä kehitettävää. ...
  • Johtamisteoriat ja -järjestelmät sekä asuntorakentamisen laatu 

   Flink, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää erilaisia rakentamisessa käytettyjä johtamisteorioita ja filosofioita, päämääriä ja tavoitteita, niiden vaikutusta rakennusyritysten toimintakulttuuriin ja -tapoihin sekä ...
  • JOHTOKANAVAJÄRJESTELMÄ KOMPOSIITTIMATERIAALISTA 

   Kämäräinen, Johanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella konsepti lämpömuovattavasta puukomposiittimateriaalista valmistettaville johtokanavajärjestelmälle. Konseptissa on otettu huomioon monikäyttöisyys ja tuoteosien vähentäminen sekä ...
  • Jooga osana miesten itsehoitoa 

   Jauhiainen, Tatjana (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miesten fyysisiä, psyykkis-henkisiä ja sosiaa-lisia kokemuksia joogan vaikutuksista terveyteen. Tutkimus tehtiin Suomen Joogalii-tolle. Tutkimuksessa tarkastellaan joogan kokonaisvaltaista ...
  • Joomla!-julkaisujärjestelmän käyttö yhdistystoiminnassa 

   Tiitinen, Katariina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Erilaisten julkaisujärjestelmien käyttö on lisääntynyt merkittävästi ilmaisten ohjelmistojen myötä. Niiden avulla sivuston ylläpito on helppoa, ja ne tarjoavat usein mahdollisuuden sivustolle rekisteröitymiseen. ...
  • ”Jos uskot itseesi, mikään ei ole sinulle mahdotonta” - ELÄMÄNTAITO-RYHMÄN MERKITYS NUOREN ELÄMÄLLE 

   Lindevall, Mari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Domino, nuorten monipalvelukeskus Lahdessa tarjoaa yksilöllistä, kohdennettua ja verkostoitunutta tukea nuorille. Opinnäytetyö toteutettiin syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. Tavoitteena oli pitää elämäntaitoryhmää nuorille ...
  • Jouluaiheisen satukirjan suunnittelu ja toteutus 

   Pekkola, Katariina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Produktion tarkoituksena oli kirjoittaa, kuvittaa ja taittaa jouluaiheinen satukirja lapsille. Kirjan kuvittaminen on pääsääntöisesti kirjan tekstin kuvittamista, mutta työn kulku voi tapahtua myös päinvastaisessa ...