Viitteet 2171-2190 / 4023

  • NAISIIN KOHDISTUVA PARISUDEVÄKIVALTA – Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Heinonen, Jenni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta voidaan tunnistaa ja selvittää mitkä asiat vaikuttavat väkivaltaisesta parisuhteesta poislähtemiseen. Opinnäytetyön menetelmänä oli ...
  • NAISTENTALO NAIROBIIN -HANKE: Tuinuke -brändin visuaalisen ilmeen suunnittelu 

   Nopanen, Petra (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on Naistentalo Nairobiin hankkeeseen liittyen visuaalisen ilmeen suunnittelu. Työn toimeksiantajana toimii Suomen World Vision, joka sponsoroi naistentalo hanketta. Suomen World Vision on osa ...
  • Naistentautipotilaan preoperatiivisen ohjauksen kehittäminen : ohjauskansio Kymenlaakson keskussairaalan naistentautien vuodeosaston hoitohenkilökunnan käyttöön 

   Lalu, Jenni; Autio, Jenny (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena oli laatia naistentautien vuodeosaston henkilökunnalle ohjauskansio preoperatiivisen ohjauskäynnin tueksi. Yhteistyökumppanina oli Kymenlaakson keskussairaalan ...
  • Naprapaatti Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä 

   Heikkilä, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia naprapaatin harjoittaman elinkeinotoiminnan ulkoista toimintaympäristöä ja tuottaa siihen liittyvää informaatiota sekä naprapaattien että naprapaateiksi aikovien tarpeisiin. ...
  • NASAALINEN KIVUNHOITO ENSIHOIDOSSA 

   Levänen, Markus; Anttila, Marko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on kokoava kirjallisuuskatsaus maailmalla tehdyistä nasaalista kivunhoitoa ensihoidossa käsittelevistä artikkeleista ja tutkimuksista. Katsauksen tarkoituksena oli selvittä, mitä hyötyä nasaalisesta kivunhoidosta ...
  • Navettakinon visuaalinen ilme 

   Natri, Ilona (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on visuaalisen ilmeen suunnittelu elokuvateatteri Navettakino Ky:lle. Konnevedellä sijaitsevan Navettakino Ky:n perustivat 12- ja 10-vuotiaat Eemeli Mölsä ja Matti Kakko vuonna 2001. Visuaalinen ilme ...
  • The Necessity of Zhejiang Textile Industry's Transition from OEM to OBM : Case Study: Zhejiang Asset Underwear Co., Ltd. 

   Xu, Qiao (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   OEM (original equipment manufacturer) has long been the major developmental mode of Zhejiang textile industry, which greatly contributed to its rapid development. However, this kind of low value-added operational mode has ...
  • Neli-Newsletter 2011-2013 

   Neli-hanke (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  • Neljäsluokkalaisen terveysneuvontapaketti terveydenhoitajan työvälineeksi 

   Borgenström, Annemari; Ruohonen, Ronja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kaupungin kouluterveydenhoitajan työmenetelmiä. Opinnäytetyön pitkän aikavälin tarkoitus on kehittää kouluterveydenhuollon taloudellisuutta ja tuloksellisuutta aikaa säästäen. Työ ...
  • Neljävuotiaan lapsen ja perheen terveys- ja hyvinvointiarvion toteutuminen 

   Toppila, Maarit (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kuntien on ollut velvollisuus vuoden 2011 alusta järjestää laajat terveystarkastukset. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää neljävuotiaan lapsen laajaan terveystarkastukseen liittyvän lapsen ja perheen terveys- ...
  • Nemesis-pelin hahmotaide 

   Lumitähti, Taija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Global Game Jam -tapahtumassa tammikuussa 2013 alkunsa saanut peliprojekti lähti kasvamaan tapahtuman jälkeen. Tapahtumassa aikaan saatu versio oli raakile, mutta jo samana kesänä avautui tilaisuus tehdä peli kunnolla ...
  • NESTE OILIN HAMINAN TERMINAALIN PI-KAAVIOIDEN PÄIVITYS 

   Häkämies, Tuomas; Gynther, Risto (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli päivittää Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin PI-kaaviot Tukesin turvallisuusohjeiden vaatimusten mukaisiksi. Käytössä olevat PI-kaaviot olivat vanhentuneita ja alueelle oli tehty useita ...
  • NESTEMAALITEHTAAN TUOTANTOPROSESSIEN LÄPIMENOAIKOJEN ONGELMAT JA KEHITTÄMINEN 

   Räsänen, Olli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen aiheena oli parantaa nestemaalitehtaan tuotantoprosessien läpimenoaikoja ja havaita erilaisia ongelmia ja kehityskohteita. Havaittuihin kohteisiin pyrittiin ke-hittämään parannusehdotuksia. Tutkimuksen aikana ...
  • Nesteytetty maakaasu laivapolttoaineena vuonna 2016 

   Myllymäki, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan niitä vaihtoehtoja, joita suomalaisella laivanvarustajalla on käytettävissään, kun uudet rikkipäästörajoitukset astuvat voimaan vuonna 2015. Työ painottuu nestemäisen maakaasun käyttöönottoo ...
  • Nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävien alusten turvallisuus 

   Lehtinen, Markus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä uusia turvallisuusvaatimuksia nesteytetyn maakaasun käyttö laivan polttoaineena aiheuttaa laivan miehistölle ja sen rakenteille. Tämän lisäksi selvitettiin tulevia ...
  • NESTEYTETTYÄ MAAKAASUA POLTTOAINEENA KÄYTTÄVÄN ALUKSEN POLTTOAINETÄYDENNYKSET 

   Karvonen, Peter (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan nesteytetyn maakaasun (LNG) polttoainetäydennyk-seen, eli bunkraukseen liittyviä toimenpiteitä. Työ painottuu LNG-bunkraukseen au-tosta. Tämän hetkisistä täydennysmuodoista se on ainoa, kunnes ...
  • Nesteytetyn heliumin tuonti Qatarista : Case: Oy Woikoski Ab 

   Arponen, Aleksi; Hyyrynen, Jari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä selvitys Woikoski Oy:lle nesteytetyn heliumin tuomisesta Qatarista Suomeen. Woikoski Oy toimii kaasuntuottajana kaasu- ja kemianteollisuuden alalla. Tavoitteena oli luoda kattava tutkimus, ...
  • Netti-Moppi-oppimisympäristön graafisen ilmeen ja käyttöliittymän uudistaminen 

   Linnala, Minna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli uudistaa Netti-Moppi-oppimisympäristön graafinen ilme ja verkkosovelluksen graafinen käyttöliittymä. Graafinen ilme sisälsi tuotteen logon ja maskotin uudistamisen. Graafinen käyttöliittymä ...
  • NETTIKAUPPAKASSIN MAHDOLLISUUDET KOUVOLAN PRISMALLE 

   Hulaj, Malesor (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Kouvolan Prismalle mahdollisuudet nettikauppakassipalvelun käyttöönotosta. Suomessa nettikauppakassipalvelu eli ruoan verkkokauppa yleistyy ja laajenee nopeasti myös pääkaupunkiseudun ...
  • Nettipokeri ja sen apuohjelmat 

   Seppälä, Jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nettipokerissa on käytetty apuohjelmia jo siitä lähtien, kun se löi läpi suurelle yleisölle vuonna 2001 – 2002. Tässä työssä esitellään nettipokeria yleisesti ja sen apuohjelmia. Nettipokerista käsitellään historiaa ja ...