Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 2382-2401 / 4023

  • P-Analyzer-ohjelmiston hyödyntäminen yrityksen tilinpäätöstä analysoitaessa 

   Vilenius, Noora; Peltonen, Ida (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Kymi Technologylle. Työn tarkoituksena on selvittää toimeksiantajalle P-Analyzer-nimisen tilinpäätösanalyysiohjelmiston käyttöä: millaisia analyysejä ohjelmisto tuottaa, mitä tietoa ...
  • Paalujen vauriokorjaukset vesirajan alueella 

   Koskelainen, Eemeli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö on tehty Kymenlaakson ammattikorkeakoulun VEBETER-hankkeelle. Työssä perehdyttiin vedenalaisten paalujen vaurioihin sekä tutkimus- ja korjausmene-telmiin, pääpainona teräsbetonipaalut ja niiden korjaus ...
  • PAALUTUKSEN SUUNNITTELU EUROKOODIN MUKAAN 

   Talsi, Piia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten uusi eurokoodi vaikuttaa paalutuksen suunnitteluun. Työ tehtiin suunnittelutoimisto Wise Group Finland Oy:lle. Opinnäytetyö tehtiin kirjallisena tutkielmana, jossa ...
  • Package Design for a Nature-Based Tourism Company 

   Lammila, Elsi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   The objective was to design a concept of ecological coffee packaging for a nature- based tourism company. The package design had three main aspects to consider: enhancing the brand of the company, environmental friendliness, ...
  • Paikalla valettu kuitubetonilaatta välipohjarakenteena 

   Juurela, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä analysoitiin teräskuitubetonisen välipohjan kustannustehokkuutta rakennuttajan näkökulmasta perinteiseen vetoraudoitettuun paikallavalulaattaan verrattuna. Kantavia kuitubetonisia rakenteita ei vielä ...
  • Paikallavalettavien betonirakenteiden työmaaohjeistus 

   Saxberg, Sini (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Betoni raaka-aineena vaatii paljon valmistajiltaan ja käsittelijöiltään. Eri rakenteet vaativat eri työmenetelmiä käyttökohteen, sijainnin ja rakenteen mukaan. Betonia työstettäessä betonia pitää ymmärtää. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Paikallislehti Uutisvuoksi sosiaalisessa mediassa - Ohjeita ja kehitysehdotuksia Facebookin käyttöön 

   Neuvonen, Katja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa Imatran seudulla ilmestyvälle paikallislehti Uutisvuokselle Facebook-ohjeet sekä kehitysehdotuksia sosiaalisen median käyttöön. Työn painopiste on Uutisvuoksen Facebook-toiminnan ...
  • Paikantaminen langattomassa lähiverkossa Cisco Wireless Control System -ohjelmalla 

   Tentke, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma TENTKE, TIMO Paikantaminen langattomassa lähiverkossa Cisco Wireless Control System -ohjelmalla Opinnäytetyö 34 sivua + 4 liitesivua Työn ...
  • Painehaavojen riskitekijät, ehkäisy ja hoito : - ohjeiden laatiminen Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:lle 

   Suomalainen, Liisa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma LIISA SUOMALAINEN Painehaavojen riskitekijät, ehkäisy ja hoito ¬Ohjeiden laatiminen Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:lle Tutkimussuunnitelma 45 ...
  • Paineilmaverkoston painetason optimointi tehtaan ilmankulutukselle 

   Kylliäinen, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Paineilma on kallis, mutta välttämätön yleishyödyke teollisuudessa. Imatran Kauko-pään tehtaalla sitä käytetään useilla eri osa-alueilla melko huolettomasti ottaen huomi-oon tämän hetkisen energian säästötrendin. ...
  • Painekalibroinnin epävarmuus 

   Pieksemä, Anssi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli muuttaa Gasum Tekniikka Oy:n painekalibroinnin toimintamalli. Painekalibroinnissa painekalibraattorit kalibroidaan painevaa'an avulla. Painekalibraattoreiden avulla suoritetaan kentällä ...
  • PAINEKYLLÄSTETYN MÄNNYN SUOJA-AINEJÄÄMÄN ANALYSOINTIMENETELMIEN LUOTETTAVUUS ERI SUOJA-AINEILLA 

   Lakkala, Tauno (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena on saada luotettavaa tietoa laboratoriossa ja tehtaalla suoritettavista puunsuoja-ainejäämän analysointimenetelmistä,joita yleisesti käytetään painekyllästettyjen puutuotteiden laadunvalvontaa. ...
  • PAINELAITTEIDEN KUNNONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

   Peltola, Joonas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli painelaitteiden kunnonhallintajärjestelmän kehittäminen Gasum Oy:lle. Painelaitteiden kunnonhallintajärjestelmän kehittämisen keskeisimpinä tavoitteina oli saattaa järjestelmä viranomaisen (Tukes) ...
  • Painotyön tuotantomäärien vaikutus tuotteen kustannusrakenteeseen 

   Nurminen, Emmi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinointi NURMINEN, EMMI Painotyön tuotantomäärien vaikutus tuotteen kustannusrakenteeseen. Insinöörityö 29 Sivua ja 4 liitesivua Työn ...
  • Pakka-toimintamallin alkuun saattaminen Kotkassa 

   Turkia, Laura-Julia; Burakoff, Anni; Kvick, Heli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän toimintatutkimuksen tarkoituksena oli Kotkan ehkäisevän päihdetyön kehittäminen Pakka-toimintamallin avulla yhteistyössä Kotkan terveydenedistämisyksikön kanssa. Pakka eli paikallinen alkoholipolitiikka on Terveyden ...
  • PAKKAUS- JA LÄHETYSTOIMINTOJEN ULKOISTAMINEN JA SEN VAIKUTUKSET LAITE- JA VARAOSATOIMITUKSIIN 

   Virtanen, Sanna; Määttänen-Huida, Reetta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tutkimuskohteena on Sulzer Pumps Finland Oy:n toukokuussa 2013 toteuttama pakkaus- ja lähetystoiminnan ulkoistaminen HUB logistics Oy:lle, joka perusti tätä toimintaa varten logistiikkahallin Karhulan ...
  • Pakkauskonelinjan lyhentäminen ja modifiointi 

   Heininen, Otto (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee pakkauskonelinjan lyhentämistä ja modifiointia. Pakkaus-konelinja sijaitsee Suomen Kerta Oy:n Kotkan toimipisteessä, jossa valmistetaan moniväripainettuja kattaustuotteita, kuten lautas- ja ...
  • Pakkausmateriaalien vaikutus kustannuksiin materiaalin käsittelyssä 

   Kuparinen, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä on tarkoituksena tutkia Inex Partnersin tuoretuotelogistiikan vastaanottoon saapuvien toimitusten kuntoa ja laatua. Keskeisenä osana työssä on tutkia mahdollisuutta korvata ongelmallisten tuoteryhmien ...
  • Pakkausmateriaalirekisterin luominen Danisco Sweeteners Oy:n Kotkan tehtaalle 

   Humppi, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä kaikista toimeksiantajalla olevista pakkausmateriaaleista yhtenäinen rekisteri, jota voidaan hyödyntää Danisco Sweeteners Oy:n Kotkan tehtaan päivittäisissä tilaustoiminnoissa. ...
  • Pakkaussuunnittelu Kouvolan kaupungin nimikkoleivonnaiselle 

   Verho, Annina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on pakkaussuunnittelu Kouvolan kaupungin nimikkoleivonnaiselle. Tavoitteena on suunnitella leivonnaiselle kartonkinen leivonnaisrasia ja siihen kolme erilaista graafista ulkoasua. Näiden graafisten ...