Viitteet 2734-2753 / 4023

  • QAL2-mittausten ohjeistus, laskenta ja raportointi 

   Kanerva, Mari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   QAL2 tarkoittaa kiinteästi asennetun mittalaitteen toiminnan tarkastamista. QAL2-mittaukset suoritetaan standardin SFS-EN 14181 mukaan. Standardi SFS-EN 14181 käsittelee mittalaitteen laadunvarmistusta. Laadunvarmistukseen ...
  • QM-SERVICE TYÖMAAKOHTAINEN TURVALLISUUSKANSIO 

   Blomqvist, Patrik (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on kehittää QM-service –yrityksen työturvallisuutta. Koska yrityksen työmaat sijaitsevat usein samoissa tuotantolaitoksissa, päädyttiin kehittämään työmaakohtainen työturvallisuuskansio. Siihen kerätään ...
  • Quality Assurance of International Work Placements in Kymenlaakso University of Applied Sciences Business Department 

   Kimpimäki, Jaan-Pauli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   The spectrum of international work placements is vast, ranging from the unpaid to the paid, compulsory schemes to optional involvement, and from small companies to grand multinationals all offering various opportunities. ...
  • Quality Measurement of Accommodation Services in the Kymenlaakso Region Using Expectation-Perception Model 

   Makeeva, Irina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   This thesis gives an overview of the service quality of accommodation industry in the Kymenlaakso region in Finland and focuses on the expectation-perception approach. The main target falls on the customers of hotel companies ...
  • Quality Measurement of Tourism Service for Restaurants 

   Chen, Xiaohua (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   In modern tourism activities, food has become a major tourism resource, the relation-ship between food and tourism is very close. Especially now, the prosperity of catering industry has met the development conditions of ...
  • QUATTROTEC OY – VERKKOSIVUT JA YRITYSILME 

   Paavilainen, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön produktiivisen osan aihe oli suunnitella Quattrotec Oy:lle uudet verkkosivut, käyntikortit ja tuote-esite. Tutkimuksellisessa osassa käydään läpi näiden tuotteiden tuotantovaiheet eri suunnitteluvaiheista ...
  • QUINTIQ-KULJETUSTEN SUUNNITTELU- JA OPTIMOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 

   Yrjölä, Olli-Pekka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö toteutettiin Itella Logistiikan toimeksiantamana toiminnallisena tehtävänä sekä toimintaa sisäisesti arvioivana raportointina. Tavoitteena oli Quintiq-kuljetusten suunnittelu- ja optimointijärjestelmän ...
  • Radan kuivatuksen parantaminen 

   Silvonen, Harri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee radan rakenteiden kuivatusta. Työn tavoitteena oli kerätä rataraken-teen kuivatukseen liittyvää teoriaa ja menetelmiä yhteen teokseen opinnäytetyön muodossa. Samalla työssä tutkitaan lähinnä ...
  • Radikaalien innovaatiomahdollisuuksien markkinointi puutuote- ja teknologiateollisuudelle 

   Ohvanainen, Jukka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Ilvolankoski Oy markkinoi parhaillaan kehittämäänsä radikaalia Solidiwood®-innovaatiomahdollisuutta ensisijaisesti suomalaiselle puutuoteteollisuudelle ja toissijaisesti teknologiateollisuudelle sekä julkisen sektorin eri ...
  • RADIO PRIMAS - lastulevyn restaurointi 

   Kangaskolkka, Maria (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Lastulevyn valmistuksen historia ulottuu vuoteen 1887, jolloin Ernst Hubbard esitti idean keinotekoisen puun valmistamisesta. Lastulevyllä tarkoitetaan puusta tai puumaisista kasvinosista tehdyistä lastuista valmistettua ...
  • Radioaktiivisen metallijätteen käsittely Loviisan voimalaitoksella 

   Paljakka, Ilkka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä on perehdytty Loviisan voimalaitoksen radioaktiivisen metalli-jätteen käsittelyyn. Tällä tarkoitetaan voimalaitoksen valvonta-alueen kunnossapito- ja huoltotöistä syntyvää puhdasta tai matala-aktiivista ...
  • Raha-automaattiyhdistyksen Noppa-promotapahtumat 

   Nikula, Anna-Inkeri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Raha-automaattiyhdistyksen järjestämiin kahdeksaan Noppa-tapahtumaan Kymenlaakson noppatiimin alueella. Noppa-tapahtumat ovat RAY:n markkinointitapahtumia, joiden avulla ...
  • RAHOITUS LISÄMYYNTINÄ ERIKOISKAUPASSA 

   Mäkinen, Sari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Rahoitus lisämyyntinä erikoiskaupassa. Erikoiskauppaa tässä edustaa huonekaluliike. Rahoituksenmyynnillä tarkoitetaan tässä työssä kulutusluottokorttimyyntiä asiakaskohtaamisissa. Rahoitusmyynti ...
  • Raijan Aitta Oy - Verkkokaupan kehittäminen 

   Tuuliainen, Eero (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tavoitteena oli kehittää Raijan Aitta Oy:n verkkokauppaa. Menetelminä käytet-tiin verkkokaupan toimintaan liittyvää teoriaa, jota täydennettiin asiantuntijahaastatte-lulla sekä keskeisten kilpailijoiden verkkokauppoja ...
  • Rajarikosten rikosprosessuaaliset erityispiirteet 

   Uski, Teija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Kymenlaakson käräjäoikeudessa Kotkan kansliassa olevien ulkomailla asuvien venäläisten rikosprosessia vuonna 2009. Prosessissa on poikkeavaisuuksia tavalliseen verrattuna, ja siitä kertoo ...
  • RAJAVARTIOLAITOKSEN ULKOVARTIOLAIVA 10:N KUUMAÖLJYJÄRJESTELMÄ 

   Vainikainen, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kuumaöljyjärjestelmällä päästään korkeisiin lämpötiloihin ilman korkeita prosessipaineita, mikä lisää käyttöturvallisuutta eikä vaadi käyttäjiltään pätevyyskirjoja. Opinnäytetyössä käsitellään Rajavartiolaitokselle STX ...
  • Rakennetun ympäristön tietopalveluiden käyttöönoton parantaminen 

   Medallal, Haidar (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Buildercom Oy:n tarjoamien rakennetun ympäristön tietopalvelujen käyttöönoton onnistumisen nykytila ja löytää tietopalveluiden käyttöönottovaiheen kehityskohteet. Tutkimuksesta ...
  • Rakennusaikainen suojaus 

   Kostamo, Pinja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään rakennusaikaisen kosteudelta suojaamisen nykytilaa ja kehittymismahdollisuuksia koko toimitusketjun aikana, kosteudenhallinnan tavoitteita ja hyötyjä rakennushankkeen osapuolille, ...
  • RAKENNUSALAN KÄÄNNETYN ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUDEN VAIKUTUKSET HARMAASEEN TALOUTEEN 

   Kailio, Henna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Harmaa talous on yksi rakennusalan suurimmista ongelmista. Se vääristää yritysten välistä kilpailua ja vähentää tuntuvasti valtion saamia verotuloja. Viranomaiset tekevät paljon töitä harmaan talouden kitkemiseksi. Laki ...
  • Rakennusautomaation saneerausprojektin tuotteistaminen 

   Salli, Iiro (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä insinöörityö käsittelee ilmastointiin ja lämmitykseen liittyvää rakennusautomaatiota. Kallistunut energia pakottaa meidät kaikki vertailemaan erilaisia lämmitysmuotoja ja niiden kustannuksia. Työn lähtökohtana oli oma ...