Viitteet 3170-3189 / 4023

  • T-shirts with Brains, or is NLP magic? 

   Sharapova, Ksenia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   This thesis deals with Neuro-Linguistic Programming techniques in advertising. NLP is a study that claims close interrelation between the brain, language and behavior. It claims that persuading people is possible through ...
  • Tahdonvastainen huostaanotto ja dokumentointi - oikeusdogmaattinen näkökulma 

   Kemppi, Heli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö käsittelee tahdonvastaisen huostaanoton käsittelyprosessia hallinto-oikeudessa ja siihen liittyviä käsitteitä sekä lastensuojelussa tehtävää dokumentointia. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee ...
  • Taidekirjan ulkoasu 

   Nopanen, Suvi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli valokuvista ja erilaisista teksteistä koostuva taidekirja. Kir-jan sisältö koostuu kirjailijan ja äidinkielenopettajan Hilkka Kyläkorven teksteistä ja valokuvaaja Sofia Virtasen valokuvista. Työnä ...
  • Taimikkotuhot Teljän metsänhoitoyhdistyksen alueella vuosina 2007 - 2008 istutetuissa taimikoissa 

   Seppänen, Teemu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma SEPPÄNEN, TEEMU Taimikkotuhot Teljän metsänhoitoyhdistyksen alueella 2007 - 2008 istutetuissa taimikoissa Opinnäytetyö 44 sivua + 3 ...
  • TAITAVAT TYÖSSÄÄN : Perheohjaajien ammatillisen osaamisen kartoitus ja kehittäminen 

   Myllylahti, Riitta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa lastensuojelun tehostettua perhetyötä tekevien perheohjaajien ammatillisen osaamisen kehittämistarvetta, vastata kehittämistarpeeseen koulutuksella sekä selvittää, miten ...
  • Taiteellisen työn esituotanto musiikkivideotuotannossa 

   Häkkinen, Viivi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö käsittelee musiikkivideon esituotantoa taiteellisen työn näkökulmasta. Työssä käsitellään käsikirjoituksen, kuvauksen ja ohjauksen esituotantoa ja näiden ennakkovalmisteluiden vaikutusta tuotantoon. Minkälainen ...
  • TAITEILIJAKOTI ERKKOLAN TUVAN UUNIN RESTAUROINTI JA TUTKI-MUS TAITEILIJAKOTIEN UUNEISTA 

   Jauho, Johanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on Tuusulassa sijaitsevan taiteilijakoti Erkkolan tuvan uu-nin restaurointi ja tutkimus. Vuonna 1901 runoilija J.H. Erkon rakennuttamassa huvilassa on säilynyt neljä alkuperäistä Erkon aikaista ...
  • TAKKALUUKKUKONSEPTI PALLON MUOTOISEEN TAKKAAN 

   Paatero, Mesimarja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tuotemuotoilun opinnäytetyönä suunniteltiin keksijä Mauno Kososen pallon muotoiseen takkaan yksi toimiva, hyvin muotoiltu ja perusteltu ehdotus takkaluukuksi. Työ käsittää takkaluukun kehyksen, vetimen, lasin kehyksen, ...
  • Taksiyrittäjän verotus - Elinkeinotoiminta eläkkeellä 

   Lempinen, Emma (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli saada toimeksiantajalle elinkeinonharjoittajan verotuksen tietopaketti ja selvittää elinkeinotoimintaa eläkkeellä ollessa. Yleiskatsaus elinkeinonharjoittajan verotukseen saatiin ajantasaisen ...
  • Talomyyjän kansio 

   Nenonen, Sergei (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda talopakettien myyjälle aputyökalut, jotka helpottavat ja selkeyttävät talojen myyntiprosessia. Talomyyjän aputyökalut koostuvat pintamateriaalivaihtoehtojen esitteistä, näiden ...
  • Talonrakennustyömaan sisävaiheen työjärjestyksen muuttaminen 

   Riikonen, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee talonrakennustyömaan sisävaiheen työjärjestyksen muuttamista kiintokalusteiden osalta. Tutkimuksessa vertailtiin yleisesti käytössä olevaa työjärjestystä kahteen vaihtoehtoon: kiintokalusteiden ...
  • Talouden tunnuslukujen seurantajärjestelmän käyttöönotto: Case: Kouvolan Lääkäriasema Ky 

   Vajavaara, Niina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Talouden tunnuslukujen säännöllinen ja huolellinen seuranta on yrityksille tärkeää. Se auttaa yritystä havaitsemaan mahdolliset sen talouteen liittyvät ongelmat ja ratkaisemaan ne sekä kehittää yrityksen toimintaa talouden ...
  • Taloudenhoito metsästysseuroissa 

   Mattila, Kirsi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Metsästysseuratoimintaa koskee muiden yhdistysten tapaan yhdistyslaki, kirjanpitolaki ja tilintarkastuslaki sekä joissain tapauksissa myös tulovero- ja työsopimuslaki. Metsästysseuran hallitukselle lankeaa aina vastuu ...
  • TALOUSHALLINNON ERP-PROJEKTIN LUONTI JA KÄYTTÖÖNOTTO – CASE: MESERA YHTIÖT OY 

   Karpalisto, Sarianna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Liiketoiminnan kohtaamat haasteet kuten kiristynyt taloudellinen tilanne, kasvava kilpailuasema sekä muuttuva markkinaympäristö tuovat paineita myös taloushallinnolle. Pystyäkseen vastaamaan operatiivisen liiketoiminnan ...
  • TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN / SÄHKÖINEN LASKUTUS : Case Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry 

   Forsström, Merja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on kouvolalainen jääurheiluun erikoistunut urheiluseura. Yhdistyksen taloushallinnon kehittäminen ja toimiston päivittäisten rutiinien tehostaminen olivat tulleet ajankohtaisiksi toiminnan ...
  • Taloushallinnon kehittäminen: case Peli-Karhut ry 

   Talka, Eveliina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö käsittelee kotkalaisen urheiluseuran Peli-Karhut ry:n taloushallintoa. Työssä vertailtiin seuran jalkapallopuolen talousarviota ja todellista tulosta 2011 toisiinsa. Lisäksi työssä pyrittiin kokoamaan ohjeistus ...
  • Taloushallinnon ohjelmistovertailu tilitoimistolle 

   Sorsa, Satu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Monet yritykset pyrkivät nykypäivänä sähköistämään taloushallintoaan, jotta ne saavuttaisivat tehokkuutta ja kustannussäästöjä ja jotta saatavilla olisi ajan tasalla olevaa tietoa. Etenkin suuremmilla yrityksillä on ...
  • Taloushallinnon opas : Case: Kouvolan Teatteri Oy 

   Hämäläinen, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kirjata ylös Kouvolan Teatterin taloushallinnon tehtävät. Kouvolan Teatteri on Kouvolan kaupungin täysin omistama keskisuuri ammattiteatteri, ja se kuuluu valtionosuutta saaviin teattereihin. ...
  • Taloushallinnon opetussuunnitelman kehittäminen 

   Lempiäinen, Jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää Kymenlaakson ammattikorkeakoulun taloushallinnon opetussuunnitelmaa enemmän työelämälähtöiseksi. Tutkimusongelmaa lähdettiin ratkaisemaan haastattelujen avulla. Lisäksi vertailtiin ...
  • Taloushallinnon palveluiden tuotteistaminen ja hinnoittelu 

   Laitinen, Minna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   KSS Energia -konsernin sisäisten taloushallinnon palveluiden laskutus on perustunut palvelusopimuksiin, joiden hinnat muodostuivat palveluiden aiheuttamien kustannusten ennusteista. Yritys haluaa kuitenkin jatkossa siirtyä ...