Viitteet 3552-3571 / 4023

  • UHF-alueen RFID-lukijan alustava ohjaus 

   Heikkilä, Esa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Passiivisten UHF-alueen RFID-tunnisteiden käyttö tavaroiden automaattiseen tunnistukseen on lisääntynyt muutaman vuoden aikana huomattavasti. Yhtenä syynä tähän on internetin kautta vapaassa levityksessä oleva EPCglobal ...
  • UHF/RFID-kulunvalvontasovellus 

   Aatola, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Etätunnistus on viime vuosina yleistynyt yhä useammilla aloilla. Erityisesti passiivisten eli ilman paristoa toimivien tunnisteiden ja niitä lukevien laitteiden teknologia on kehittynyt merkittävästi. Lukuetäisyydet ovat ...
  • UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEET KYMIJOEN HOIVA RY:N TOIMIPISTEISSÄ 2013 

   Raskinen, Tommi; Luodelahti, Masi; Lappalainen, Jukka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälaisia uhka- ja väkivaltatilanteita Kymijoen Hoiva ry:n toimipisteissä esiintyi vuoden 2013 aikana. Opinnäytetyössä tarkasteltiin, minkälaisia uhka- ja väkivaltatilanteita ...
  • Uhkavaara-pelin toteuttaminen 

   Jokinen, Joni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Uhkavaara on iPad-alustalle suunniteltu peli. Peli on tarkoitettu 6 – 8-vuotiaille lapsille ja sen tarkoituksena on valistaa lapsia kodin ja ympäristön vaaroista. Uhkavaara toteutettiin käyttäen Unity-pelimoottoria ...
  • Ulkoasun suunnittelu Kasarminmäen esitteelle 

   Mielonen, Jaakko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa ulkoasu Kouvolan Kasarminmäkeä käsittelevälle esitteelle. Kasarminmäen esite on 24-sivuinen julkaisu, josta otettiin 500 kappaleen painos. Opinnäytetyön asiakkaana ...
  • Ulkoisten riskitekijöiden kartoitus vanhusten kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyssä 

   Ikonen, Jori (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäyteyön tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat vanhusten kaatumistapaturmien ulkoisia riskitekijöitä ja kuinka ulkoisten riskitekijöiden aiheuttamia vanhusten kaatumistapaturmia voidaan ennaltaehkäistä. Tutkimusmetodina ...
  • Ulkoistettujen logistiikkatoimintojen johtaminen 

   Juura, Jenni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Yritykset panostavat yhä enemmän ydintoimintoihinsa ja tämän vuoksi muita toimintoja ulkoistetaan ulkopuolisille palveluntuottajille. Ulkoistamisen kautta pyritään vahvistamaan kilpailuasemaa tehokkaiden ja joustavien ...
  • Ulkoistettujen toimintojen takaisinveto 

   Lehtikangas, Heidi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ulkoistettujen toimintojen takaisinvetotapauksia Suomessa ja etsiä niistä syitä, mitkä ovat johtaneet ulkoistamisen purkuun ja toiminnon palauttamiseen takaisin yritykseen tai organisaatioon. ...
  • Ulkokaupan maahantuonti Boardstock Ky:ssä 

   Korhonen, Heidi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena on maahantuoda Kiinasta ja Yhdysvalloista lumilautailuvaatetta ja oheistuotteita mahdollisimman kustannustehokkaasti ja anne-tussa ajassa. Työ sisältää kokonaiskatsauksen Boardstock ...
  • Ulkoleikkien keinoin lisää liikettä varhaiskasvatukseen 

   Heijari, Minna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tarjota varhaiskasvatukselle keinoja tukea 3 ̶ 6-vuotiaiden liikuntasuositusten toteuttamista päivähoidossa ulko-leikein. Tutkimuksella haluttiin myös antaa päiväkodeille ...
  • Ulkomaalaisen työvoiman käyttö rakennushankkeessa 

   Pajulahti, Henrikki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Ulkomaalaisen työvoiman käyttö rakennusalalla on lisääntynyt merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana, koska rakentamisen volyymi on kasvanut ja ulkomaalainen työvoima on halvempaa. Tulevaisuudessa väestön ikärakenne ...
  • Ulkomaisten laivojen henkilökunnan merimiestaidot luotsien näkökulmasta 

   Orrenmaa, Harri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Suomen laivoilla hoidettavasta ulkomaan kauppaliikenteestä lähes kaksi kolmasosaa tehdään ulkomaisilla laivoilla. Suomen rannikko on rikkonainen johtuen lukuisista saarista, ja väylät ovat paikoin kapeita ja matalia ...
  • Ulkovaraston layout-suunnitelman parantaminen : case: Rudus Oy Haminan tehdas 

   Butterlin, Jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aihe oli tehdä toimeksiantaja yritys Rudus Oy:lle ulkovaraston layout-suunnitelma parantaminen. Opinnäytetyön aihe saatiin Haminan toimipisteeltä hei-dän ehdottamana. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, ...
  • Ulkovaraston tilankäytön kehittäminen 

   Kivelä, Jarkko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö on tehty Lahden Renkomäessä sijaitsevalle Rudus Oy:n tuotantolaitokselle. Rudus Oy on johtava kivipohjaisen rakentamisen kehittäjä ja toimittaja Suomessa. Toimialat Rudus Oy:llä ovat kiviaines, valmisbetoni, ...
  • ULKOVARTIOLAIVA TURVAN NOSTOLAITTEIDEN TARKASTUKSET JA NOSTOLAITETURVALLISUUS 

   Aulanko, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Nostolaitetyöt ovat korkean riskin töitä. Tämän tutkielman tarkoitus on toimia turvallisuusohjeena nostolaitteita käyttäville henkilöille. Tutkielmassa tuodaan esille nostolaitetarkastuksien perusteita sekä selvitetään ...
  • Ulosottomiehen toimenkuvan muuttuminen atk-järjestelmien ja ulosottokaaren vaikutuksesta 

   Lensu, Sonia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Ulosottomiehen työnkuva on muuttunut 1990-luvulta tähän päivään mennessä voimakkaasti: atk-järjestelmä (ULJAS) on korvannut käytännössä kokonaan manuaaliset työtavat ja ulosottokaari toi mukanaan lisää uusia muutoksia. ...
  • Ulosottovalitukset Etelä-Karjalan ulosottovirastossa 2009–2013 

   Johansson, Karri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee ulosottovalituksia Etelä-Karjalan ulosottovirastossa vuosina 2009–2013. Tutkimuksen tarkoituksena oli antaa Etelä-Karjalan ulosottovirastolle ajankohtaista tietoa sen ulosottopäätöksistä ja ...
  • Ultraäänihoitajan työn kuormittavat tekijät 

   Kääpä, Kati (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä ovat ultraäänihoitajan työn fyysiset ja psykososiaaliset kuormittavuutta aiheuttavat tekijät ja kuinka ultraäänihoitaja kokee työn fyysisen ja psykososiaalisen kuormittavuuden. ...
  • Ultraäänipesutehokkuuden mittausmenetelmän kehitys 

   Pulli, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää mittausmenetelmä ultraäänipesutehokkuuden tutkimiseksi Outotec Larox Ceramec -suodattimessa. Ceramec suodattimessa keraamisten suodatinlaattojen regenerointiin käytettävä ultraäänipesu ...
  • Understanding Human Resource Management in a Chinese company 

   Zhou, Yanjiao (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Human resources have become a key competitive factor in Chinese organizations. With the development of China's socialist economy, modern enterprise management concepts are gradually accepted and applied to practices of ...