Viitteet 3620-3639 / 4023

  • Vaara- ja onnettomuustilanteet ambulanssien ajossa - vaikuttavien tekijöiden kartoitus 

   Kuiri, Jenna; Koivisto, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka paljon ambulanssit ovat osallisina tieliikenneonnettomuuksissa Suomessa, ja kartoittaa näihin onnettomuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tarkoituksena on, että tätä ...
  • Vaarallisten aineiden kuljetuksien häiriötekijät Kaakkois-Suomen satamissa 

   Maijanen, Suvi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nykyisin vaarallisten aineiden kuljetuksien turvallisuuteen ja sen valvontaan panostetaan kehittyvällä lainsäädännöllä. Vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyy ympäristö- ja henkilöriskejä, joita pyritään ennaltaehkäisemään ...
  • Vaarallisten aineiden maantiekuljetukset Venäjälle 

   Velin, Katri; Torvela, Tuomo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Vaarallisia aineita kulkee maantiellä päivittäin useita tonneja. Osa tästä määrästä viedään ADR-kuljetuksina muun muassa Venäjälle, osa kuljetetaan kotimaan sisäisinä eli VAK-kuljetuksina. Työn tarkoituksena oli selvittää ...
  • Vaarallisten aineiden maantiekuljetusten vastuut ja velvollisuudet 

   Olli, Jyrki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä insinöörityö on tehty keväällä 2010 Kuljetus Mankinen Oy:lle. Työn tarkoituksena oli kartoittaa eri osapuolien vastuut, joita on noudatettava vaarallisten aineiden maantiekuljetuksissa. Työn alkuosassa käsitellään ...
  • Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset Venäjän ja Suomen välillä 

   Jauhiainen, Susanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kansainvälinen kuljetusliikenne on lisääntynyt, ja Suomen rautatieliikenne koostuu pääasiassa Venäjän tuontikuljetuksista, jotka suoritetaan lähes aina venäläisellä kalustolla. Vaarallisia aineita tuodaan eniten Venäjältä ...
  • Vaatehistorian todenmukaisuus Assassin's Creed - pelimaailmassa : Asusteiden tutkimista ja suunnittelua 

   Wright, Viivi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Assassin’s Creed-tietokonepelin vaatehistoriallista todenmukaisuutta hahmojen vaatetuksen pohjalta. Opinnäytetyössä analysoidaan hahmojen alkuperäisiä asujaan, jotka heillä on pelin ...
  • Vaateketju X:n kanta-asiakkaiden mielikuvat tuotemerkki Y:stä 

   Niemi, Outi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa yritysten on erottauduttava kilpailijoistaan. Brandin rakentaminen ja kehittäminen ovat tärkeitä työkaluja, sillä tuotemielikuvat ohjaavat kuluttajien valintoja ostotilanteissa. Tämän ...
  • Vaateliikkeen graafisen materiaalin uudistaminen 

   Johansson, Katja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä käsitellään vintage-vaateliikkeen graafisen markkinointimateriaalin uudistamista ja täydentämistä visuaalisen suunnittelun keinoin. Asiakkaana on kaksi vuotta vanha tamperelainen Forget-Me-Not-niminen yritys. ...
  • Vahingonkorvausoikeuden soveltaminen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ratkaisemissa törkeissä pahoinpitelyissä vuonna 2014 

   Ojala, Hanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aihe on vahingonkorvausoikeuden soveltaminen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ratkaisemissa törkeissä pahoinpitelyistä vuonna 2014. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, kuinka paljon Suomessa ja erityisesti ...
  • Vaihto-opiskelijana Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa - tutkimus lukuvuoden 2008-2009 vaihto-opiskelijoille 

   Kauppinen, Vilma (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun lukukauden 2008–2009 vaihto-opiskelijat ovat olleet oppilaitokseen, kurssitarjontaan, vapaa-ajan aktiviteetteihin ja asumiseen. ...
  • Vaihtojen vertailu maanrakennustyömaan putkitusurakassa 

   Pöysä, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka PÖYSÄ, TOMMI Vaihtoehtojen vertailu maanrakennustyömaan putkitusurakassa Insinöörityö 46 sivua + 5 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori Juha ...
  • VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN SUORIUTUMINEN TYÖNANTAJAVELVOITTEISTA 

   Lindeman-Pakarinen, Päivi; Innanen, Sari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa vaikeavammaisten henkilöiden suoriutumista työnantajavelvoitteiden hoitamisesta toimiessaan henkilökohtaisen avustajan työnantajana ja sitä millaisia toiveita heillä oli henkilökohtaisen ...
  • Vaikeimmassa asemassa olevien nuorten osallisuus palvelujen kehittämistoiminnassa 

   Kähkönen, Erja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata ja toteuttaa vaikeimmassa asemassa olevien nuorten osallisuutta nuorten palvelujen kehittämistoiminnassa. Kehittämisympäristönä toimi A-klinikkasäätiön hallinnoimassa Nuoret Eteenpäin ...
  • ”Vaikka tää on vaativaa niin kyllä tää on tosi antavaa” - Työn voimavara- ja vaativuustekijät sekä työn imun kokeminen autismityössä 

   Tiitinen, Sanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, millaisia voimavara- ja vaativuustekijöitä autismityön työntekijät löytävät työstään sekä kuinka työntekijän kokema työn imu ilmenee autismityössä. Tutkimus toteutettiin ...
  • Vaikutustapojen monimuotoisuus B-to-B-markkinoinnissa Venäjällä - lahjukset osana liiketoimintakulttuuria 

   Larjavaara, Ilmari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksessa tarkastellaan lahjonnan ja muun korruption muotoja yritysten välisessä kaupassa Venäjällä. Raportissa kuvataan lahjonnan käytäntöjä, lahjontaan valmistautumista sekä lahjonnan taloudellisia muotoja ja seurauksia ...
  • Vakuutusyhtiön valintaan vaikuttavat tekijät 

   Rautio, Suvi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on kvantitatiivisesti toteutettu tutkimus vakuutusyhtiö Fennialle. Työn tarkoituksena oli selvittää vakuutusyhtiön valintaan ja vaihtoon vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyössä perehdyttiin niihin tekijöihin, ...
  • Valaisinohjaimen muuntaminen langattomaksi 

   Lankinen, Aki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Toimeksiantajalla oli tarve hyödyntää langattomuutta laitteissaan niiden asennuksen ja asennuksen muunneltavuuden helpottamiseksi. Työssä tuli selvittää toimenpiteet liikkeentunnistukseen perustuvan valaisinohjaimen ...
  • Valaisu kuvauslokaatiossa 

   Huttunen, Sonja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Valo on ihmisen näköhavainnoinnin lähtökohta. Näin ollen se on myös kameran avulla tuotetun elävän kuvan perusta. Kamera vaatii tietyn määrän valoa muodostaakseen kuvainformaatiota. Mutta elokuva- ja televisiovalaisu on ...
  • Vallitsevien sääolosuhteiden tallennus reittiliikenteessä 

   Vainio, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää automaattinen säätiloja rekisteröivä laite yksinkertaistamaan m/s Gabriellan matkaraportin täyttöä. Kerättävät tiedot koskevat ennen kaikkea matkalla vallinneita keskimääräisiä ...
  • Valmistavan yrityksen taloushallinnon uudelleen organisointi 

   Kukkonen, Marja-Liisa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli EL-Kori Oy, joka on raskaan kaluston päällirakenteiden valmistaja. Työn tarkoituksena oli luoda kohdeyrityksen taloushallinnosta prosessikuvaukset sekä esittää ehdotuksia prosessien ...