Viitteet 3885-3904 / 4023

  • Warehouse optimization 

   Matyi, Michal (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Abstract The thesis Warehouse Optimization BEDNARFMT was focused on warehouse analysis. The main objective was to propose solutions how to improve warehouse operations The management of the company BEDNARFMT was not ...
  • Warrior Sports Finland Oy:n varaston uudelleenorganisointi 

   Ylä-Käpölä, Tatu; Lindén, Lassi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee varaston suunnittelua ja uudelleenorganisointia. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Warrior Sports Finland Oy, jonka tuotantolaitos sijaitsee Padasjoella. Yritys lähestyi koulua tarjoten opinnäytetyön ...
  • Ways to Improve Customer Service in KIA Dealer Vasileostrovskiy Autocenter in Saint-Petersburg 

   Kononenko, Oksana (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Contemporary world of consumption provides customers with a great choice which raises the issue of an immense competition for businesses, as a result companies go beyond the core product and strive for delivering outstanding ...
  • Web-sovellus projektienhallintaan 

   Tuononen, Jaakko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Robomec Oy:lle sovellus projektienhallintaan. Sovelluksen tiedot tuli sijoittaa palvelimelle, ja itse sovellusta oli voitava käyttää kaikilta yrityksen verkkoon liitetyiltä ...
  • WELLBEING GAME INNOVATION 

   Kitsoukis, Nikolaos (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   The subject of this thesis is a board game development process for the rehabilitation of people with brain dysfunction. The board game’s emphasis is on improving memory and focusing abilities. The research focuses on the ...
  • WELLBEING GAME INNOVATION 

   Kitsoukis, Nikolaos (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Memonic is a game that has been developed as a rehabilitation method, in order to exercise and improve memorization, recollection, concentration, observation, tactical thinking and focusing in players. As a priority it was ...
  • White Noise : valkoinen vaatemallisto 

   Husu, Minttu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheenani oli suunnitella valkoinen vaatemallisto. Ajatukseni tähän lähti kiinnostuksestani kuolemaan, ja siihen liittyviin mysteereihin.Valkoinen väri mallistoon tuli ajatuksesta kuoleman jälkeisestä elämästä, ...
  • Wicked world – the spirit of wicked problems in the field of higher education 

   Satu Peltola (ed.); Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
   Publications of Kymenlaakso University of Applied Sciences Series B No: 107 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
  • Wilma-kouluhallinto-ohjelman käyttö oppilaiden poissaolotietojen käsittelyssä Pieksämäen kaupungin perusopetuksessa 

   Vehkasilta, Johanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Velvoite oppilaan poissaolojen seurantaan on säädetty perusopetuslaissa ja poissaolotietojen käsittely on tärkeä osa opettajan työtä. Poissaolojen tarkka seuranta on tärkeää jokaisen oppilaan kohdalla, mutta sillä on ...
  • Winning back lost customers - Oy Beweship Ab 

   Nykänen, Johanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   The objective of this research was to find out what Beweship can do to win back lost customers. For finding the actions to succeed in customer win-back it is essential to investigate reasons that have caused the customer ...
  • Wood Academyn uuden ilmeen suunnittelu 

   Hallikas, Tanja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli Wood Academyn uuden ilmeen suunnittelu. Wood Academy on osaamiskeskittymä joka syntyi Wood Academy hankkeesta. Se on tiiviisti mukana puuraken-tamisessa ja koordinoi hankkeita, opetusta ja ...
  • Wood architecture in Kouvola 1890 - 1950 

   Rurik Wasastjerna, Leena Mäkelä-Marttinen; Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
   Publications of Kymenlaakso University of Applied Sciences Series A No: 41 (Kymenlaakso University of Applied Sciences, 2013)
   This book is intended for everyone who is interested in wood architecture and the built environment and in preserving their dynamic character. In addition to professional knowledge, the publication offers maps and information ...
  • WORDPRESS-JULKAISUALUSTAN KÄYTTÖ MAAHANMUUTTOTYÖN VIESTINNÄSSÄ 

   Haghi, Shamsaddin (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Shamsaddin Haghi WordPress- julkaisualustan käyttö maahanmuuttotyön viestinnässä Opinnäytetyö 40 sivua Työn ohjaaja Yliopettaja Paula Posio Toimeksia ...
  • YACHAY e-commerce 

   Malevich, Stanislav (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   The objective of this thesis was to design a visual layout of e-commerce website for the YACHAY Ltd. The company operates in St. Petersburg and its main business line is selling of tea, coffee and sweets. The aim of this ...
  • Ydinvoima laivan energianlähteenä 

   Rahja, Tatu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan ydinvoiman hyödyntämistä laivan energianlähteenä. Työssä käydään läpi ydinvoiman alkuhistoria, ydinvoiman sotilaallisen käytön historia merenkulussa ja ydinvoiman siviilisovellusten historia ...
  • Yhden vanhemman perhe Kotkassa - tuettu vai unohdettu? : Kartoitus kotkalaisten yhden vanhemman perheiden koetusta hyvinvoinnista, saadusta tuesta ja tuen tarpeesta. 

   Tamminen, Marjo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa kotkalaisten yhden vanhemman perheiden koettua hyvinvointia, saatua tukea ja tuen tarvetta. Tutkittavat valikoituivat harkinnanvaraista satunnaisotantaa käyttäen, ja tutkimus ...
  • YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI - : RINNAKKAISEN VANHEMMUUDEN RAKENNUSPALIKOITA PIENRYHMÄKODISSA 

   Mäkipää, Kirsi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, minkälaisen yhteistoiminnan pienryh-mäkodin työntekijät sekä sijoitettujen lasten vanhemmat ajattelevat olevan lapsen edun mukaista. Silloin kun lapsen hoito- ja kasvatusvastuu ...
  • "Yhdessä mutta sopivasti erikseen..." VIRKISTYSVIIKONLOPPU OMAISHOITAJILLE JA HOIDETTAVILLE 

   Kivistö, Virve; Valavuo, Kaisa; Terävä-Tuomisto, Nina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin omaishoitajille ja heidän hoidettaville yhteinen mahdollisuus virkistymiseen. Projekti toteutettiin yhdes-sä Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset Ry: ...
  • Yhdistyksen palveluiden hinnoittelu kustannusten kattamiseksi : Case: Team Divine Ry 

   Matikainen, Henna-Riikka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli hinnoitella Team Divine Ry:n palvelut kattamaan sen kustannukset. Lähtökohtana tutkimukselle toimi kustannuslaskenta, minkä pohjalta palveluita lähdettiin hinnoittelemaan. Teoriapohjassa ...
  • Yhdistystoiminta ja sulautuminen Case: Kuusankosken Ammattiautoilijat ry 

   Räsänen, Terhi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytteen aihe, yhdistyksen purkautuminen ja sulautumistoimet on tehty Kuusankosken Ammattiautoilijat ry:n näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat lain suomat mahdollisuudet sulautumiseen sekä minkälainen ...