Viitteet 3995-4014 / 4023

  • À la carte -ravintolan sisustussuunnitelma 

   Määttä, Minttu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Nykypäivän kovassa kilpailussa toimivan ja samalla viihtyisän ravintolan suunnittelu on haastavaa. Monia asioita on otettava huomioon, jotta ravintolakokemus olisi asiakkaille miellyttävä. Ravintolasuunnittelun erilaiset ...
  • ÄIDIN KRIISI LAPSEN SIJOITUKSESSA 

   Kurkinen, Anne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa äitien tunteita ja kokemuksia lastensa huostaanottoprosessissa ja elämässä huostaanoton jälkeen. Työn tarkoituksena oli tuoda esille kriisiä, jota äidit ovat tunteneet tilanteessa, ...
  • ÄITIEN KOKEMUKSIA IMETYSOHJAUKSESTA KOUVOLAN SEUDUN ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLOISSA 

   Myller, Riikka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää äitien kokemuksia imetysohjauksesta Kouvolan seudun äitiys- ja lastenneuvoloissa. Yhteistyökumppanina opinnäytetyössä toimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, koulutus- ja ...
  • Äkillisesti lapsensa menettäneiden vanhempien saama ja odottama tuki 

   Peju-Risu, Ulla (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää äkillisesti lapsensa menettäneiden vanhempien saamaa ja odottamaa tukea lapsen kuoleman jälkeen. Tutkimuksen avulla halutaan tuoda esille vanhempien kokemuksia siitä, millaista ...
  • "Älkää hölmöt polttako" - Kuudesluokkalaisten ajatuksia ja kokemuksia tupakoinnista 

   Piispa, Mervi; Liikkanen, Mervi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa kuudesluokkalaisten tupakointitavoista, tupakkakokeiluista sekä asenteista tupakointia kohtaan. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten tupakointiin ...
  • Älykkäiden liikennejärjestelmien käytännöt Kymenlaakson kuljetusyrityksissä 

   Rummukainen, Henna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä on selvitetty älykkäiden liikennejärjestelmien käytäntöjä Kymenlaakson tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Tarkoituksena oli tutkia, millaisia järjestelmiä ja palveluja paikallisilla yrityksillä on ...
  • Älylaiva : Digitalisaatio laivatekniikassa ja merenkulkualalla 

   Lindholm, Marko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään laivatekniikan ja merenkulkualan digitalisaatiota merenkulun ammattilaisen näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena on arvioida digitalisaation vaikutuksia laivatekniikkaan, merenkulkualaan ...
  • Älyliikenteen ympäristövaikutukset 

   Muuri, Tiia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu älyliikenteen ympäristövaikutuksia hyvin laajasta näkökulmasta. Tarkasteluun on pyritty ottamaan mukaan kaikki kuljetusmuodot. Tavoitteena oli kerätä yhteen tietopaketti siitä, miten ...
  • Älypakkaukset 

   Lehtoranta, Janika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on selvittää älypakkausten tämänhetkinen tilanne Suomessa ja niiden tulevaisuus. Työssä käydään myös läpi pakkauslainsäädäntöä ja pakkausten ominaisuuksia. Teknologian kehittyessä tuotteilta ja ...
  • ÄLÄ LYÖ MUA - Lasten keskinäinen väkivalta ilmiönä ja erilaisten toimintamallien hyödyt ammattilaisille 

   Huttunen, Eevi; Helminen, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyömme tutkii lasten keskinäistä väkivaltaa, sekä lasten ja nuorten keskinäinen väkivalta -seminaarin työpajojen toimintakäytäntöjä. Seminaari järjestettiin Kymenlaakson ammattikorkeakoululla, Kuusankosken ...
  • Äänen jälkituotanto ja äänikerronta lyhytelokuvassa 

   Pylkkö, Eetu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee äänen jälkituotantoa ja äänikerrontaa pienikokoisessa lyhytelokuvatuotannossa. Tutkimuksen kohteena on opiskelijalähtöisesti toteutettu lyhytelokuva Liha ja viina. Työn tavoitteena oli perehtyä äänen ...
  • Ääniohjaus ja lisätty todellisuus varastokeräilyssä 

   Pieviläinen, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan varastotoimintoihin yleisesti ja tarkastellaan varastotoiminnoista tarkemmin ääniohjattua keräilyä sekä lisätyn todellisuuden käyttöä varastokeräilyssä. Opinnäytetyössä myös luodaan katsaus ...
  • Äänisuunnittelijan rooli elokuvatuotannossa : Äänisuunnittelijana lyhytelokuvassa 

   Ollula, Jesse (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on tutkimus äänisuunnittelijan roolista elokuvassa ja lyhytelokuvassa. Äänisuunnittelijan roolia elokuvassa on tutkittu luetun kirjallisuuden, alan ammattilaisten kokemuksien ja omakohtaisten kokemuksien kautta. ...
  • Äänisuunnittelijan rooli lyhytelokuvatuotannossa 

   Nikamaa, Jouni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään äänisuunnittelijan työtehtäviin lyhytelokuvatuotannossa. Työn produktiivisena osana on Hissi-lyhytelokuva, joka on toteutettu osana Kymenlaakson ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman ...
  • ÄÄNISUUNNITTELUN JA ÄÄNEN JÄLKITÖIDEN EROAVAISUUDET LYHYTELOKUVASSA JA ANIMAATIOSSA 

   Kangasmäki, Kai-Pekka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö vertailee äänisuunnittelua kahden erilaisen elokuvan genren tuotannon kesken. Lyhytelokuva valittiin toteutettavuuden kannalta, koska pitkään elokuvaan ei olisi ollut missään nimessä aikaa. Animaatio valittiin ...
  • Ääntä eristävä alumiinilasiliukuovi 

   Mölsä, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja kehittää ääntä eristävä alumiinilasi-liukuovi HSL Group Oy:lle. Työn tavoitteena oli saada aikaan tuote, joka voidaan toteuttaa pääosin olemassa olevalla HSL Groupin ...
  • ÖLJYANALYYSIEN HYÖDYNTÄMINEN LAIVAKÄYTÖSSÄ 

   Lehtonen, Joni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä esitellään ja analysoidaan alusympäristössä yleisimmin käytettyjä öljyjä sekä perehdytään öljyn kunnonvalvontaan eri menetelmin. Tavoitteena oli muodostaa kokonaisuus, jonka avulla myös asiaan perehtymätön ...
  • Öljyisen kaluston puhdistus ja huolto suuressa alusöljyvahingossa 

   Kinnunen, Janne; Lajunen, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö tehtiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun SÖKÖ II –hankkeen toimeksiannosta. Tarkoituksena oli luoda toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation aikaisesta puhdistus- ja huoltotoiminnasta rannikon öljyntorjunnasta ...
  • ÖLJYISEN VEDEN PILSSIVESISEPARAATTORI / MARPOL 73/78 

   lehtomäki, jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä käsitellään alusten aiheuttaman meren pilaantumisen estämistä ja selvitetään, miksi öljypäästöt ovat merelliselle ympäristölle vaarallisia, sekä pilssivesiseparaattorin toimintaa ja periaatteita, kansainvälisiä ...
  • Öljylämmitteisen pientalon energiatehokkuuden parantaminen 

   Fyhr, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin erilaisia vaihtoehtoja pientalon energiatehokkuuden parantamiseksi. Tavoitteena oli löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja Kotkassa sijaitsevalle omakotitalolle energiatehokkuuden parantamiseksi ...