Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • 3D mallinnus peleihin ja mallien käyttö Unity3D:ssä 

   Salo, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Nykyään suuri osa peleistä käyttää 3D-grafiikkaa peleissään 2D-grafiikan sijaan. Tämän takia pelialalla olisi hyvä osata tehdä 3D-malleja, sekä tietää kuinka niitä malleja käytetään pelien tekemisessä. Opinnäytetyössä ...
  • 3D-Mallintamisen hyödyntäminen rakennushankkeen suunnittelussa 

   Yrjönen, Riku (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö tehtiin Karhulan Kanttarellit Ry:lle. Karhulan Kanttarellit tarvitsivat tilat kokousten pitämiseen ja majoittamiseen. Kanttarellit tilasivat lupakuvat ja rakennekuvia Insinööritoimisto KyAMK:ilta. Työn edetessä ...
  • 3D-mallintamisen ja -animoinnin hyödyntäminen 2D-pelituotannossa 

   Talasmäki, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   3D- ja 2D -grafiikoiden yhdistäminen peleissä tai muussa mediassa ei ole mikään uusi tai poikkeuksellinen asia. Kyseistä tapaa on käytetty jo pitkään ja useammalla eri tavalla, jotta saavutettaisiin haluttuja hyötyjä. Nämä ...
  • 3D-PELIHAHMON MALLINNUS ZBRUSHILLA 

   Piippo, Jarkko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä pyritään selvittämään pelihahmon mallinnukseen liittyviä toimintatapoja pelkästään Zbrushia käyttäen. Zbrush on digitaalinen veisto ohjelma, jolla pystyy tuottamaan korkea resoluutioista 3D-grafiikkaa ...
  • 3D-suunnitteluohjelmiston käyttöönotto: käyttöohjeen dokumentointi ja koulutus 

   Palonen, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Etteplanilla on ollut suunnitteilla Siemens PLM Softwaren NX-ohjelmiston käyttö eräälle asiakkaalle tehtäviin 3D-mallintamisiin. NX on kolmiulotteinen suunnitteluohjelmisto tuotekehityksen, valmistuksen ja suunnittelun ...
  • 3D-tuotanto animaatiokilpailuun 

   Korhonen, Vili (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä käsitellään 3D-mallien ja niiden animaatioiden tuottamista 3D-animaatiokilpailuun. Produktiivinen osuus sisältää kilpailuun lähetettävien 3D-mallien tuotannon niiden suunnittelusta mallintamiseen ja ...
  • 3PL-palveluntarjoajien selvittäminen ja vertailu Marioff Corporation Oy:n yhteistyökumppaniksi 

   Hirvonen Prieto, Anniina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Marioff Corporation Oy:lle sopivimmat 3PL-palveluntarjoajat tuleviin käyttötarkoituksiin. Ulkoistamisen kohteena on yrityksen sisäisen Lean Transformation -muutosprojektin ...
  • 40–65-VUOTIAIDEN NAISTEN ITSENSÄ KOKEMA ELÄMÄNLAADUN MUUTOS – RAND-36-ELÄMÄNLAATUMITTARIN AVULLA VUOSINA 2012 JA 2013 KERÄTTYJEN AINEISTOJEN VERTAILU 

   Kokko, Jaana; Ihonen, Kati (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä tutkimuksessa vertailtiin RAND-36-elämänlaatukyselyn avulla 40 – 65-vuotiaiden kymenlaaksolaisten naisten elämänlaadun muutoksia neljän vuoden projek-tin aikana. Elämänlaadun muutoksia vertailtiin koetun terveyden, ...
  • 8-KIELINEN FANNED-FRET -KITARA : Mikko Sinkkonen, Opinnäytetyö 2009 

   sinkkonen, mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Ensimmäiset lankku-sähkökitarat tulivat markkinoille 1950-luvulla, ja siitä lähtien sähkökitara on pysynyt muotoilultaan ja tekniikaltaan lähes muuttumattomana. Aika-ajoin kitaramarkkinoille lanseerataan uudenlaisia ...
  • A-klinikkasäätiön Itä-Suomen palvelualueen Haminan päiväkeskuksen kehittämiskartoitus 

   Sarnikorpi, Kira; Mattila, Maaret (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten Haminan A-klinikan päiväkeskuksen toimintaa voitaisiin kehittää. Tällä hetkellä päiväkeskuksessa on ohjattua toimintaa kerran kuukaudessa, muuten toiminta on itsenäistä oleskelua. ...
  • Aacon Oy:n yritysilmeen kehittäminen 

   Koivunen, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Aacon Oy:n yritysilmeen uudistaminen. Työhön kuuluu tunnuksen uudistaminen, värien määrittely ja typografian valinta. Työssä kuvataan myös yrityksen markkinointimateriaalien ja muun graafisen ...
  • AALLON MAJAN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA 

   Laari, Jari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sunilan tehdas- ja asuinalue on Alvar Aallon suunnittelema funktionalistinen kokonaisuus. Alvar Aalto aloitti alueen suunnittelun vuonna 1936, ja viimeiset hänen suunnittelemistaan rakennuksista valmistuivat vuonna 1954. ...
  • Aalto - lyhytelokuvan käsikirjoittaminen 

   Luotonen, Katri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä perehdytään käsikirjoittamisen dramaturgisiin malleihin sekä tutkitaan elokuvan rakenteellisia ja kerronnallisia vaihtoehtoja. Työssä tarkastellaan elokuvan historiaa kerronnan näkökulmasta sekä vertaillaan ...
  • AALTOIMPULSSIT NOPEAKULKUISISSA ALUKSISSA 

   Koskenmäki, Jan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Merenkulun uudet kevyet, mutta samalla tehokkaat moottorit, jotka yhdessä entistä paremmin paino-optimoitujen alusten kanssa, mahdollistavat erittäin nopeiden alusten valmistamisen ammattimerenkulkijoille. Nopean aluskaluston ...
  • Aapon jännittävä päivä - Kuvakirja päivähoidon aloittamisesta 

   Haapala, Emmi; Anttila, Mari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on lasten kuvakirja päivähoidon aloittamisesta. Kuvakirja on tehty yksilöllisesti Upseerin päiväkodille. Opinnäytetyö koostuu kuvakirjasta, kuvakirjaan liittyvästä raportista sekä teoriaosuudesta. Kuvakirja ...
  • Aasialaisten tutkinto-opiskelijoiden kouluelämäkokemukset Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ja sopeutuminen Kymenlaaksoon 

   Ilkka, Elina; Salo, Silja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö pyrkii selvittämään aasialaisten tutkinto-opiskelijoiden henkilökohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä onnistuneesta sopeutumisesta sekä Kymenlaaksoon että suomalaiseen korkeakoulukulttuuriin sekä yhteiskuntaan. ...
  • Abiturienttien näkemyksiä henkistä hyvinvointia tukevista -ja ei- tukevista tekijöistä lukion oppimisympäristössä 

   Lalu, Satu; Suvivuo, Nora (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Karhulan lukion abiturienttien pohdintoja ja perusteluja aiheesta, mitkä tekijät oppimisympäristössä tukevat oppilaiden henkistä hyvinvointia ja mitkä tekijät eivät vastaavasti ...
  • Acquisition of Customer Satisfaction by a customer survey 

   Zimmermann, Rieke (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   This research was conducted for a company to figure out the satisfaction of their customers. The customer group was a new target group in the Czech Republic therefore it was important for the company to know about the ...
  • ACTIVITY-BASED COSTING : CASE: DFDS LOGISTICS 

   Hovila, Henri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Activity-Based Costing has been successful in large-scale industries for improving the operational performance by providing appropriate and accurate information on the consumption of resources. Despite the fact that ...
  • add-on concept for aiding the use of prams in snowy conditions 

   Heikkilä, Markus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   This Bachelor thesis aimed at discovering a way to aid the use of prams during snowy seasons by creating a concept witch includes skis that will be attached to the underside of the prams. The target group of the concept, ...