• Verkkokuivaajien koivuviilusaannon optimointi 

   Hassinen, Aapo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Aapo Hassinen Verkkokuivaajien koivuviilusaannon optimointi Insinöörityö 40 sivua + 13 liitesivua Työnohjaajat lehtori Tuomo Väärä, Kymenlaakson ...
  • S-market Kausalan sisäinen saatavuus 

   Tiira, Satu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millainen on S-Market Kausalan sisäinen saatavuus sekä asiakkaan että henkilökunnan mielestä. Varsinkin tuotesaatavuuden tarkistelu on tutkimuksen pääasiana. Tavoitteena on ...
  • TAKKALUUKKUKONSEPTI PALLON MUOTOISEEN TAKKAAN 

   Paatero, Mesimarja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tuotemuotoilun opinnäytetyönä suunniteltiin keksijä Mauno Kososen pallon muotoiseen takkaan yksi toimiva, hyvin muotoiltu ja perusteltu ehdotus takkaluukuksi. Työ käsittää takkaluukun kehyksen, vetimen, lasin kehyksen, ...
  • "Global Festival", Tutkimus monikulttuuristen teemojen käsittelemisestä nuorten teema-tapahtumassa 

   Unkuri, Ninja; Savolainen, Hanna-Mari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   "Global Festival" on laadullinen tutkimus monikulttuurisuuden käsittelemisestä nuorille suunnatussa teema-tapahtumassa. Nuoret pääsivät osallistumaan avoimeen monikulttuurisuus-iltaan nuorisokerholla, jossa toteutettiin ...
  • Kokemuksia omaohjaajamenetelmästä Sippolan Koulukodissa 

   Voutilainen, Emmi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tutkittiin omaohjaajamenetelmää, omaohjaajasuhteen vaiheita ja omaohjaajan suoranaista vaikutusta nuoreen ja hänen olemiseensa Sippolan Koulukodin tyttöjen osastolla. Tavoitteena oli kartoittaa nuorten ja ...
  • Kokkikerho koulussa : Ehkäisevän työn alueellisen mallin mukaisesti 

   Mauno, Anna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Sippolan koulussa alettiin syksyllä vuonna 2008 toteuttaa kerhotoimintaa Youth Against drugs järjestön Ehkäisevän työn alueellista mallia mukaillen. Kerhotoiminta alkoi kartoituksilla lasten harrastuksista ja lasten ...
  • Käsihygienia päiväkirurgisessa leikkaushoitotyössä 

   Hämäläinen, Niina; Kaartinen, Raisa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa miten sairaanhoitajien käsihygienia toteutuu päiväkirurgisen leikkauksen aikana Kymenlaakson keskussairaalassa. Samalla haluttiin tuoda tietoa hyvän käsihygienian merkityksestä ...
  • Ekologisten valintojen vaikutukset ilmastonmuutokseen 

   Heinvuo, Maria; Rissanen, Nina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena oli tutkia miten joukkoliikenteen käyttö sekä ihmisten kulutustottumukset vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Pohdimme tässä työssä myös, miten yksittäinen kuluttaja saadaan ymmärtämään oman kulutuskäyttäytymisensä ...
  • THE SHADOW OF CULTURES ON CREATION OF NEW HIRE TRAINING MANUALS 

   Kousa, Marja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   New hire training is a crucial point in a company’s future success. Training that has been carried out well prevents unnecessary staff turnover and improves service quality. This is especially important in a hospitality ...
  • KANAVAILMEEN ELEMENTIT JA NIIDEN VAIKUTUS MARKKINOINTIIN SEKÄ KANAVAN MENESTYKSEEN URHEILUKANAVALLA. 

   Rämä, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Jokaisella televisiokanavalla on kanavailme joka määrittelee sen ulkoasun ja luo katsojille mielikuvan kanavasta. Kanavailme erottaa kanavan sen kilpailijoista, vetää puoleensa haluttua kohdeyleisöä ja antaa katsojille ...
  • Verotilin vaikutukset - case Tiliporkkana Oy 

   Pasi, Tuija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Verotili muuttaa vuoden 2010 alusta oma-aloitteisten verojen ilmoittamista, maksamista, palauttamista ja perimistä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää muutoksien käytännön vaikutuksia verovelvollisille, ...
  • Kalkkikiviseossementeistä valmistettujen betonien karbonatisoitumisen tutkiminen 

   Havukainen, Miia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Betonin karbonatisoituminen tarkoittaa sen huokosveden pH-arvon alenemista. Karbonatisoitumisreaktiossa ilman sisältämä hiilidioksidi tunkeutuu betoniin, jolloin raudoitteita suojaava vaikutus häviää. Betonin karbonatisoitumiseen ...
  • PIC-MIKROKONTROLLERIN HARJOITUSALUSTAN SUUNNITTELU 

   Suikkanen, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli suunnitella harjoitusalusta ohjelmoitavien logiikkapiirien opetuksen avuksi. Alustalle luotiin mahdollisimman monipuolinen valikoima työkaluja eri toimintojen toteuttamiseksi ja niiden käytön ...
  • LAINSÄÄDÄNNÖN MERKITYS ÖLJYNKERÄÄJÄN TYÖTURVALLISUUS- JA -TERVEYSJÄRJESTELYISSÄ 

   Heinonen, Piritta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on osa TerveSökö-hanketta. TerveSökö on jatkoa SÖKÖ-projektille, jonka työn tuloksena valmistui toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation järjestämiseksi Kymenlaakson rannikolla. Toimintamalli tuli ...
  • "Älkää hölmöt polttako" - Kuudesluokkalaisten ajatuksia ja kokemuksia tupakoinnista 

   Piispa, Mervi; Liikkanen, Mervi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa kuudesluokkalaisten tupakointitavoista, tupakkakokeiluista sekä asenteista tupakointia kohtaan. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten tupakointiin ...
  • Auto-Berner - Kohti asiakassuuntautunutta oppivaa organisaatiota 

   Skippari, Kyösti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kehityskeskustelu, oppiva organisaatio ja dialogi ovat termejä, jotka herättävät useimmissa kuulijoissa jonkinlaisia mielikuvia. Nämä kolme käsitettä ovat hyvin tärkeitä puhuttaessa organisaation menestymisestä. Organisaatio ...
  • INTERNETSIVUJEN UUDISTAMINEN TIEDOTTAVAKSI JA TYYLILTÄÄN YHTENEVÄKSI : Case: Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin internetsivut 

   Meuronen, Anniina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Suomen Punainen Risti koostuu piireistä ja osastoista. Piirejä on yhteensä 12 ja niiden sisällä yhteensä 500 osastoa. Kaakkois-Suomen piiri, jolle tämä opinnäytetyö on tehty, koostuu osastoista Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, ...
  • UHF/RFID-kulunvalvontasovellus 

   Aatola, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Etätunnistus on viime vuosina yleistynyt yhä useammilla aloilla. Erityisesti passiivisten eli ilman paristoa toimivien tunnisteiden ja niitä lukevien laitteiden teknologia on kehittynyt merkittävästi. Lukuetäisyydet ovat ...
  • Kohtaamisia ja epäkohtaamisia-naisten kokemuksia turvakodissa 

   Anttila, Tarja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä selvitän turvakotiin tulleiden naisten kokemuksia suhteessa turvakodin ohjaajiin sekä muihin sosiaalialan auttajiin. Työn teoreettisessa osuudessa käsitellään akuutissa kriisissä tapahtuvia ilmiöitä sekä ...
  • Tv-mainos muuttaa nettiin 

   Rekiaro, Jussi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Vasta kun Suomessa on juuri siirrytty analogisesta televisiosta digitaaliseen, on luvassa lukuisia isompia muutoksia. Videosisällöt ovat siirtymässä Internetiin, samoin kuin mainonta – eli sinne missä ihmiset nykyään eniten ...