• Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tietohallinnon toiminnot ja käytännöt 

      Ääpälä, Pasi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      Työn tarkoituksena on saada aikaan kattava toimintaohjeisto ja käytäntöjen yhtenäistäminen eri toimipisteiden välillä Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun tietohallinnon henkilöstön keskuudessa. Toimintaohjeiston avulla voi ...