• Asiakastyytyväisyyskysely: Case Parturi-kampaamo Taicatukka 

      Åke, Noora (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tutkimuksen aiheena oli asiakastyytyväisyyskysely Parturi-kampaamo Taicatukalle. Parturi-kampaamo sijaitsee Kotkassa. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville parturi-kampaamon asiakkaiden tyytyväisyys sen palveluihin ...