• Kouvolalaisten asiakkaiden kokemuksia perhevalmennuksen imetysosuudesta 

      Aalto, Iina; Anttonen, Niina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, ovatko Kouvolan neuvoloiden perhevalmennuksen imetysosuudessa käyneet ja imettäneet äidit tyytyväisiä imetysohjaukseen ja kokevatko he sen riittäväksi. Lisäksi haluttiin ...