• SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS LASTEN JA NUORTEN VOIMAHARJOITTELUSTA 

      Veija, Janne; Aalto, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lasten ja nuorten voimaharjoittelun tämänhetkistä tutkimustietoa. Tarkoitus oli selvittää, mitä vaikutuksia voimaharjoittelulla on sekä mikä on voimaharjoittelun pysyvyys ja harjoitettavuus ...