• Vireryhmä osallisuuden edistäjänä : Seniorit yhteiskehittäjinä 

      Aalto-Munne, Tiina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
      Tämä opinnäytetyö liittyy yhteiskehittämisen hankkeeseen, joka toteutettiin Valkealan Iltatähdessä vuoden 2015 aikana. Kehittämishanke oli monialainen ja sen toteutuksesta vastasivat kaksi ylempää AMK-tutkintoa suorittavaa ...