Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Selaus tekijän mukaan "Aaltonen, Elina"

  • Koira-avusteinen työskentely sosiaalialalla 

   Aaltonen, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Eläinavusteiset menetelmät ovat yleistymässä Suomessa, ja ne voivat tarjota uudenlaisen työskentelymenetelmän sosiaalialalle. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa koira-avusteisesta työskentelystä. Opinnäytetyö ...
  • Päivittäistavarakaupan etävaraston vastaanottoprosessi 

   Aaltonen, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkitaan päivittäistavarakaupan etävaraston vastaanoton toimintaa. Toimeksiantaja toimii tutkimuksen kohteena olevan toimipisteen operaattorina. Opinnäytetyön tarkoituksena oli muodostaa selkeä kuva ...