• Pietari yritysten toimintaympäristönä viennin kannalta tarkasteltuna 

      Bashlova, Evgenia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyön aiheena on Pietari yritysten toimintaympäristönä viennin kannalta tarkasteltuna. Työn tavoitteena on määritellä viennin tilannetta Pietarissa. Tutkimuksen helpottamiseksi tarkastellaan tilannetta kahden ...