• Hevosmetsuriyrittämisen kustannukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa 

      Berg, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
      Opinnäytetyössä kerrotaan hevosmetsurin ammatista, yrittäjän kustannuksista ja mahdollisuuksista toimia Kymenlaaksossa. Aineistoa kerättiin haastatteluilla ja pienellä kyselytutkimuksella. Tavoitteena oli saada kuva ...