• TYÖTURVALLISUUSKOULUTUSPAKETIN SUUNNITTELU 

      Björkqvist, Mico; Mykkänen, Niina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyö on laadittu työturvallisuuskoulutuksen kehittämiseksi Kymenlaakson Ammattikor-keakoulun rakennustekniikan osastolle. Lähtökohta tutkimukselle oli havainto työturvallisuus-koulutuksen puutteellisuudesta. ...