• Laivan pääkoneiston perushuolto ja luokitukset 

      Bjong, Esa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyön tarkoituksena on toimia apu- ja havaintovälineenä laivan pääkoneen luokituksessa ja siihen liittyvissä huolto- ja tarkastustöissä. Tietolähteenä työssä käytettiin omakohtaisia kokemuksia, huoltoraportteja, ...