• SATAKIELEN SIIVELLÄ : Päiväkodin lähiympäristö oppimisympäristönä 

      Feldt, Jaana (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten päiväkodin lähiympäristöä voidaan hyödyntää ja miksi sitä kannattaa hyödyntää oppimisympäristönä. Aihetta on lähestytty sekä kirjallisuuden, että 4 - 5-vuotiaiden lasten ...