• Hankinnan tietojärjestelmän kehittäminen Loviisan voimalaitoksella 

      Ruokonummi, Mirja; Felin, Niina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      Fortumin strategisten toimintojen ylläpitäminen edellyttää polttoaineiden, materiaalien ja palvelujen hankintaa. Hankintatoimi luokitellaankin yhdeksi tärkeimmistä ydintoiminto-jen tukitoiminnoista. Konsernin vuosittainen ...