• Johtamisteoriat ja -järjestelmät sekä asuntorakentamisen laatu 

      Flink, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
      Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää erilaisia rakentamisessa käytettyjä johtamisteorioita ja filosofioita, päämääriä ja tavoitteita, niiden vaikutusta rakennusyritysten toimintakulttuuriin ja -tapoihin sekä ...