• Säärihaavan hoito : Ohjeistuksen laatiminen Koskenrinteen henkilöstölle 

      Forsberg, Camilla; Pitkä, Niina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää käytännöllinen ja kattava säärihaavojen hoito-ohjeistus Koskenrinteen henkilöstölle. Tulevaisuudessa säärihaavat muodostavat suuren haasteen hoitotyölle. Syynä tähän ovat väestön ...