• Kokemuksia Suomen ja Kreikan päivähoidosta 

      Forsblom, Anna-Maria; Suutari, Enni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
      Opinnäytteessä verrataan Suomen ja Kreikan päivähoitoa. Työn tarkoituksena on johdattaa lukija kahden erilaisen maan päivähoitoon ja niiden moninaisuuteen. Työ on kolmiosainen ja se sisältää teorian, havainnot ja pohdinnan. ...