• SIVIILIPALVELUKSEN SUORITTAVIEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ 

      Forsman, Marita (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää siviilipalveluksen suorittavien henkilöiden päihteiden (tupakka, alkoholi, huumeet) käyttöä. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselylomakkeen suunnittelu ja toteutus, ...