• Sairaanhoitajan työn sisältö Kymen A-klinikkatoimen avohoidossa 

      Jaakkola, Heli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sairaanhoitajan työn sisältö Kymen A-klinikkatoimen kolmessa eri avohoidon yksikössä. Lisäksi selvitettiin mitä eroja on työn sisällössä eri yksiköiden välillä sekä miten koulutus ...