• Uusi asunto-osakeyhtiölaki osakkeenomistajan näkökulmasta 

      Jaakkola, Karoliina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, vuonna 2010 heinäkuussa voimaan tullutta uutta asunto-osakeyhtiölakia ja erityisesti sen vaikutuksia osakkeenomistajille. Uusi laki toi mukanaan paljon uusia velvoitteita, jotka ...