• Köyhyys lapsen kokemana 

      Jaakkola, Leena (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämän opinnäyteyön tarkoituksena oli tutkia, miten lapsi kokee perheen köyhyyden. Tutkimuksen tavoitteena oli saada esille lasten ääni ja lasten ainutkertaiset kokemukset. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Lapsilisä-projektin ...