• Infektio- ja tartuntataudit päivähoidossa 

      Jaakkosela, Heidi; Kopra, Hanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Kouvolan kaupungin Niskalan päiväkodin henkilökunnan kanssa. Opinnäytetyön tuotoksena laadittiin opas, jonka sisältö koostuu näyttöön perustuvasta tiedosta. Sen tarkoituksena on lisätä ...