• Miesten yhteisöllisyys 

      Kaaro-Vuorimaa, Sanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyö on osa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun projektia: Alueellinen eriytyminen ja yhteisölliset menetelmät miesten terveyden edistämisessä. Projektissa tavoitellaan tietoa miesten terveyden edistämisen keinoista ...