• Lumilautojen valmistamisen laadun varmistaminen 

      Kaartinen, Anna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia mahdollisia lumilaudan valmista-miseen liittyviä virheitä, lumilautojen laaduntestausta sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Materiaalien valintaan vaikuttavia tekijöitä ...