• Huolto-ohjelman analysointi määräaikaishuoltojen perusteella 

      Kaartinen, Joni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
      Opinnäytetyön lähtökohtana on tutkia merimoottorien huolto-ohjelmaa, sen toteutumista sekä sen mahdollisia vaikutuksia moottorien käyttöön sekä niiden toimintavarmuuteen. Työ on aloitettu keväällä 2007 ja hankkeistajana ...