• Käsihygienia päiväkirurgisessa leikkaushoitotyössä 

      Hämäläinen, Niina; Kaartinen, Raisa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa miten sairaanhoitajien käsihygienia toteutuu päiväkirurgisen leikkauksen aikana Kymenlaakson keskussairaalassa. Samalla haluttiin tuoda tietoa hyvän käsihygienian merkityksestä ...