• Vaarallisten aineiden kuljetuksien häiriötekijät Kaakkois-Suomen satamissa 

      Maijanen, Suvi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
      Nykyisin vaarallisten aineiden kuljetuksien turvallisuuteen ja sen valvontaan panostetaan kehittyvällä lainsäädännöllä. Vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyy ympäristö- ja henkilöriskejä, joita pyritään ennaltaehkäisemään ...