• Lähiesimiestyö vastaanottokeskuksissa : Tehtävät, asema, vastuu ja valta 

      Makkonen, Saija; Roström, Heidi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, millaista lähiesimiehen työ vastaanottokeskuksissa on. Tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, mitä tehtäviä, valtaa ja vastuuta lähiesimiestyö sisältää sekä millainen asema heillä ...