• Liikuntakeskus FunFitin visuaalisen ilmeen suunnittelu 

      Makkonen, Satu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
      Opinnäytetyön aiheena oli uuden visuaalisen ilmeen suunnitteleminen kouvolalaiselle Liikuntakeskus FunFitille. Visuaalisen ilmeen tavoitteena oli päivittää Liikuntakeskus FunFitin yrityskuvaa, saada se erottumaan kilpailijoista ...