• ELEMENTTIEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIETOMALLIN KÄYTTÖ-MAHDOLLISUUDET 

      Ohra-Aho, Oskari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämä opinnäytetyö tehtiin Optiplan Oy:lle. Työ on tehty rakennesuunnittelijan nä-kökulmasta ja se käsittelee tyyppielementtien tietomallintamista dwg-muodosta BIM-muotoon, joka on perinteistä viivanpiirtoa huomattavasti ...