• KERAVAN BIOVOIMALAITOKSEN VERSTASTILOJEN TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN 

      Oikarinen, Ilkka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyössä tutkitaan Keravan Biovoimalaitoksen verstaan käytettävyyttä, työturvallisuutta, työtehokkuutta ja taloudellisuutta. Tavoitteena on parantaa verstaan tuottavuutta, mukaan lukien työhyvinvointia, suunnittelemalla ...