• Vanhusten retkipäivä seurakunnan leirikeskuksessa 

      Oikarinen, Teija; Talvala, Pia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
      Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa vanhusten voimaannuttava retkipäivä leirikeskus Pytynlahteen. Toteutettavan retkipäivän kohderyhmäksi valikoituivat kaikki seurakunnalle ilmoittautuneet ...