• Graafinen ohjeisto visuaaliseen markkinointiin 

      Oja, Kalle (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyöni aiheena oli luoda visuaalinen identiteetti omalle yritykselleni, joka on mainonnan ja visuaalisen markkinoinnin saralla toimiva pienyritys. Työn aiheena oli luoda eheä kokonaisuus, jolla pääsisi alkuun ...