• Tietokantasovelluksen toteutus Access 2007 -ohjelmalla 

      Ojakorpi, Pia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tietokantasovellus on ohjelma, jonka avulla tietokannan tietoja tallennetaan ja hallitaan. Tietokantasovelluksen kehitystyön lähtökohtana ovat loppukäyttäjän toiveet ja tarpeet. Kehitystyötä edeltää tietokannan huolellinen ...