• Markkinointiviestinnän vuosikello 

      Ojala, Elli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön aiheena on markkinointiviestinnällisen vuosikellon laatiminen jo toimintansa vakiinnuttaneelle autohuoltamolle. Toimeksiantajayritys ei ole aikaisemmin laatinut vuosisuunnitelmaa markkinoinnin tai ...