• Modifioidun puun kosteuseläminen ja mekaanisen kiinnikkeen tartuntalujuus 

      Ojala, Jarno (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tämän työn tarkoituksena oli selvittää lämpökäsitellyn puun, vesilasikyllästetyn puun ja tavallisen mänty sahatavaran eroja kosteuselämisessä ja mekaanisen kiinnikkeen tartun-talujuudessa. Kokeissa käytetyt puumateriaalit ...