• ALUMIINIPROFIILIVARASTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

      Unhonen, Tapio (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tämän opinnäytetyön aiheena on Lumon Oy:n alumiiniprofiilivarastojärjestelmän mittaaminen, tutkiminen ja kehittäminen. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Lumon Oy. Opinnäytetyön tavoitteena on saada analyyttista tietoa Lumon ...