Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Selaus tekijän mukaan "Uotila, Jenna"

    • Tukiviittomien käyttö päiväkodin arjessa 

      Uotila, Jenna; Pirhonen, Johanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka ennalta valitussa päiväkodissa käytetään tukiviittomia ja millaisia haasteita sekä mahdollisuuksia niiden käytöllä on. Tavoitteena on myös havainnoida, kuinka lapset oppivat ...