Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Selaus tekijän mukaan "Uotinen, Virpi"

    • Palvelu tv: avulla ohjatun liikunnan vaikuttavuus sotainvalideihin 

      Laitinen, Heli; Uotinen, Virpi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia interaktiivisesti tuotetun kuntoutuksen vai-kuttavuutta sotainvalidien ja heidän puolisojensa fyysiseen toimintakykyyn. Kuntoutumi-sen välineenä käytettiin geronteknologiaan ...