• Maahanmuuttouutisointi Kouvolan Sanomissa 1.6.2010-31.5.2011 

      Vainikka, Sara (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa maahanmuuttouutisoinnin määrää maakuntalehti Kouvolan Sanomissa yhden vuoden ajalta. Koottujen artikkelien pohjalta on tutkittu, kuinka usein ja millaisista näkökulmista ...