• Nuorten kokemuksia työttömyydestä Kotkassa 

      Lonka, Sini; Vainikka, Tanja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten hyvinvointia työttömyysaikana, sekä heidän kokemuksiaan ja tyytyväisyyttään Kotkassa tarjottaviin työllisyyttä edistäviin palveluihin. Tarkoituksena oli myös saada selville ...